Bieniek Bohdan, Górnicz-Mulcahy Agnieszka, Ustrojowe gwarancje niezawisłości asesora sądu powszechnego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/6/29-46
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Ustrojowe gwarancje niezawisłości asesora sądu powszechnego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości

1. Wprowadzenie . W latach 2016–2020 w wymiarze sprawiedliwości doszło do szeroko zakrojonych zmian związanych z funkcjonowaniem Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych . Obraz ten wydaje się niedokończony, przede wszystkim z powodu dziewięciu nowelizacji, dopiero co uchwalonych przepisów dotyczących Sądu Najwyższego. Kompozycję tę spina klamrą ustawa z 20.12.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw . Podjęte działania zmieniają schemat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w imię deklarowanego „podniesienia standardów i jego usprawnienia” . Jednakże pośpiesznie przygotowane akty prawne, bez szerokich konsultacji społecznych, prowadzą de facto do osłabienia władzy sądowniczej. Tym samym przyczyniają się do – i tak nadmiernej – inflacji prawa , o której świadczy liczba opublikowanych tekstów jednolitych, dopiero co przyjętych przepisów. Powyższe zabiegi są jednocześnie wyrazem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX