Artykuły
Opublikowano: PP 2019/9/51-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustroje majątkowe małżeńskie w Ordynacji podatkowej

Problematyka ustrojów majątkowych małżeńskich jest zagadnieniem oddziałującym na odpowiedzialność podatkową podatników. Mówiąc szerzej – jest to także zagadnienie ze sfery związków prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa. Omówione w artykule zagadnienia dają odpowiedź i przedstawiają poglądy autora na te związki, w tym także i na sytuację, w której między regulacjami zawartymi w ustawie z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k.r.o. – i w ustawie z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – występują niedostosowania terminologiczne i luki w regulacjach prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?