Celej Marek, Ustrój sądów powszechnych w latach 1919-2010, cz. I.

Artykuły
Opublikowano: KRS 2011/2/20-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustrój sądów powszechnych w latach 1919-2010, cz. I.

Ustrój polskiego sądownictwa w 20-leciu międzywojennym

Proces tworzenia jednolitego prawa ustroju sądów powszechnych rozpoczął się praktycznie 11.11.1919 r. Wtedy to do życia powołano Komisję Kodyfikacyjną, której przewodniczył wybitny krakowski prawnik Franciszek Ksawery Fierich (1860–1928), a w jej ramach podkomisję ds. ustroju sądownictwa, na czele której stanął Stanisław Bukowiecki (1867–1944). Ze względu na różnice światopoglądowe i ideologiczne prace nad ustrojem sądów trwały kilka lat i towarzyszyły im zaciekłe spory związane z wizją polskiego sądownictwa (rywalizacja modelu rosyjskiego i germańskiego). Efektem pracy było powstanie pięciu projektów. Prace zakończono w połowie grudnia 1924 r. Ostateczny projekt był wypadkową ścierających się poglądów dotyczących nie tylko podstawowych zasad prawnych, lecz także terminologii prawniczej. W 1927 r. projekt ustawy ustrojowej złożono w Sejmie.

W latach 1924–1927 nastąpiły bardzo istotne zmiany w sposobie stanowienia prawa. Po zamachu majowym Sejm ustawą z 2.08.1926 r. upoważnił Prezydenta...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX