Peszkowski Sławomir, Ustawowe mechanizmy gratyfikowania powszechnych towarzystw emerytalnych za wyniki inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/7-8/45-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustawowe mechanizmy gratyfikowania powszechnych towarzystw emerytalnych za wyniki inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych

1.Uwagi wprowadzające

Podejmując problematykę otwartych funduszy emerytalnych retrospektywnie w szerszym horyzoncie czasowym, należy zastrzec, że obecnie ta część systemu emerytalnego działa na podstawie zasadniczo innych determinantów prawnych i ekonomicznych. Tym samym część konkluzji będzie odnosiła się do rozwiązań zniesionych 1.02.2014 r., gdy weszła w życie szeroko dyskutowana i budząca wiele kontrowersji nowelizacja, która dokonała zasadniczych zmian w funkcjonowaniu kapitałowej części polskiego systemu emerytalnego. Mowa tu o ustawie z 6.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych . Na podstawie nowych przepisów dokonano transferu bezpośrednio do sektora publicznego, na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 51,5% aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, a zarazem zasadniczo zmniejszono środki przekazywane do funduszy emerytalnych z tytułu składek. Ograniczono także możliwości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX