Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego – przegląd... - OpenLEX

Popardowski Paweł, Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2021/3/7-19
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa

Niniejszy przegląd orzecznictwa zostanie poświęcony analizie judykatury Sądu Najwyższego związanej merytorycznie z wykładnią przepisów ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych . Wprawdzie w tym obszarze problemowym liczba spraw rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy jest relatywnie niewielka , mimo to (głównie za sprawą odziaływania autorytetu Sądu Najwyższego) orzeczenia te mają istotne przełożenie na podejście sądów powszechnych w kwestii wykładni i stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W związku z tym zasadne jest bliższe przedstawienie wątków problemowych dostrzeżonych w orzecznictwie Sądu Najwyższego i przyjętego przez ten organ wymiaru sprawiedliwości kierunku ich rozstrzygnięcia w ramach przeglądów orzecznictwa publikowanych na łamach kwartalnika „Glosa”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX