Mroczkowski Przemysław, Ustanowienie parku krajobrazowego - przypadek Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe"

Artykuły
Opublikowano: ST 2023/7-8/158-173
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustanowienie parku krajobrazowego - przypadek Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe"

Krajobraz jest przedmiotem ochrony prawnej. Obowiązek jego ochrony może być wyprowadzany zarówno z przepisów konstytucyjnych, ustawowych, jak i wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Szczególną formą jego ochrony jest park krajobrazowy tworzony na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Prezentowany artykuł stanowi kompleksową analizę aktualnego kształtu procedury utworzenia parku krajobrazowego na przykładzie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” w województwie kujawsko-pomorskim. Do analizy wybrano ten właśnie park, ponieważ był to pierwszy przypadek zastosowania nowych przepisów po ich wejściu w życie w 2009 r. Dodatkowo autor podjął rozważania odnoszące się także do zmian uchwał ustanawiających parki krajobrazowe, a w szczególności tych zmieniających ich granice. Przeprowadzone badanie prowadzi do głównego wniosku, że procedura powołania parku jest złożona i wymaga zaangażowania wielu aktorów, a przez to może stanowić barierę efektywnej ochrony wartości krajobrazowych (przyrodniczych).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX