Artykuły
Opublikowano: EPS 2008/6/11-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustanowienie jurysdykcji sądów państwa członkowskiego przez wdanie się w spór według rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001

Zgodnie z art. 1104 § 2 projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego , jurysdykcja krajowa sądów polskich będzie mogła zostać ustanowiona nie tylko, jak obecnie na mocy umowy jurysdykcyjnej (art. 1104 k.p.c.), ale również poprzez wdanie się pozwanego w spór co do istoty sprawy. Twórcy projektu podkreślają w jego uzasadnieniu, że podstawowym założeniem jest dążenie do daleko idącego zbliżenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego zawartych w części IV do regulacji prawa wspólnotowego, w tym w szczególności rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych . Biorąc powyższe pod uwagę, omówienie ustanowienia jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie art. 24 rozporządzenia jest nieodzowne dla rozważań odnoszących się bezpośrednio do projektu nowelizacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?