Ustalenie zasad używania pojazdów samochodowych (regulamin) - impossibilium nulla obligatio est? - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Ustalenie zasad używania pojazdów samochodowych (regulamin) - impossibilium nulla obligatio est?

Artykuły
Opublikowano: PP 2015/2/33-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustalenie zasad używania pojazdów samochodowych (regulamin) - impossibilium nulla obligatio est?

Samochodami, których używanie łączy się z możliwością odliczenia całej kwoty podatku, są m.in. samochody, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Jednym z warunków uzyskania pełnego odliczenia jest zatem ustalenie „zasad używania pojazdów”. Niniejszy artykuł poddaje krytycznej analizie praktykę organów podatkowych w tej kwestii oraz poddaje w wątpliwość sens uregulowań ustawowych w tej materii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX