Ustalanie przez organ podatkowy momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości - OpenLEX

Żmijewska Anna Magdalena, Ustalanie przez organ podatkowy momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/4/32-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ustalanie przez organ podatkowy momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

W artykule przedstawiono okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, m.in. wskazano sposoby nabycia własności. Dokonano oceny umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie i służebności przesyłu przez pryzmat powstania obowiązku podatkowego. Uznano, że zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczneie wpływa na przejście obowiązku podatkowego, zaś zawarcie umowy służebności przesyłu nie powoduje zmiany podatnika. Omówiono zasadę ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wyjątek dotyczący nowo wybudowanych obiektów budowlanych. Stwierdzono, że odroczenie obowiązku podatkowego przysługujące nowo wybudowanym obiektom budowlanym dotyczy obiektów nowych w danym roku, niezależnie od ich zbycia innemu podmiotowi w tym samym roku. Ponadto zaprezentowano stanowisko, że rozpoczęcie użytkowania części obiektu budowlanego przed jego ostatecznym wykończeniem powoduje powstanie obowiązku podatkowego od całego istniejącego obiektu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX