Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/3/50-63
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Ustalanie i pobieranie opłat za tzw. deszczówkę (uwagi de lege lata i de lege ferenda)

1. Jedno z bardziej kontrowersyjnych – zarówno pod względem prawnym , jak i ekonomicznym oraz społecznym – zagadnień związanych z segmentem gospodarki komunalnej, który dotyczy sfery wodociągowo-kanalizacyjnej, ogniskuje się wokół kwestii możliwości pobierania opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych (deszczówki ). Decydenci gminni, obawiając się społecznego niezadowolenia związanego z faktem wprowadzenia tego rodzaju opłat (notabene błędnie kwalifikowanych jako swoisty podatek lokalny) najczęściej nie decydują się na ten krok , chociaż odbywający się na terenie gminy proces odprowadzania deszczówki generuje niebagatelne koszty związane m.in. z eksploatacją stosownej sieci kanalizacyjnej. Koszty te próbuje się pokryć za pomocą rozwiązań , które budzą wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z prawem, zwłaszcza z przepisami dotyczącymi finansów publicznych lub pomocy publicznej. Należy ponadto wskazać, że wobec niepobierania opłat za deszczówkę traci się możliwość...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?