Medyk-Cieśla Katarzyna, Usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka w sprawach alimentacyjnych

Artykuły
Opublikowano: PS 2023/7-8/98-118
Autor:
Rodzaj: artykuł

Usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka w sprawach alimentacyjnych

Słowa kluczowe: obowiązek alimentacyjny, alimenty, usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka, małoletnie dziecko, wnioski dowodowe, praktyka orzecznicza, wiek dziecka, koszty utrzymania, wydatki

1.Koszty wychowania małoletniego dziecka według danych statystycznych w latach 2022–2023

Koszt wychowania jednego dziecka w Polsce w roku 2023 (do osiągnięcia osiemnastego roku życia i według stanu na koniec poprzedniego roku) wyniósł 309 tys. złotych, a dwójki dzieci – 513 tys. złotych. Natomiast rok wcześniej koszty te wyniosły odpowiednio 265 tys. i 439 tys. zł. Prawie 80% kosztów wychowania dziecka stanowią koszty związane z żywnością, mieszkaniem, transportem i edukacją .

Wzrost kosztów utrzymania dzieci skutkuje wzmożonym wpływem do sądów spraw o charakterze alimentacyjnym. O skali tego zjawiska najlepiej świadczą dane statystyczne z ostatnich lat napływające zarowno z sądów rejonowych wydziałów rodzinnych i nieletnich w okręgu wrocławskim , jak i z sądów rejonowych wydziałów rodzinnych i nieletnich w całym kraju .

2.Źródło obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniego dziecka

Obowiązek alimentacyjny wobec małoletniego dziecka...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX