Pięta Renata, Zawal-Kubiak Hortensja, Usługi pośrednictwa w handlu międzynarodowym

Artykuły
Opublikowano: PP 2007/6/7-12
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Usługi pośrednictwa w handlu międzynarodowym

Nowa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) obowiązuje już trzy lata. W tym czasie niektóre jej przepisy, początkowo niejasne, zostały zinterpretowane lub zmienione tak, aby stały się bardziej przejrzyste. Nadal jednak podmioty dokonujące obrotu z zagranicą (zarówno z krajami unijnymi, jak i pozostałymi) napotykają w praktyce na liczne problemy budzące ich wątpliwości. Wątpliwości te odnoszą się niestety także do typowych struktur współpracy stosowanych w handlu międzynarodowym. Wynika to niekiedy z niedoskonałości brzmienia polskich przepisów, braku praktyki lub też braku w polskich regulacjach rozwiązań funkcjonujących u naszych sąsiadów, które w istotnym stopniu upraszczają rozliczenia w zakresie VAT. Mając na uwadze powyższe trudności, Autorki cyklu zapoczątkowanego niniejszym artykułem prezentują analizę typowych struktur handlowych, wywołujących wciąż wątpliwości interpretacyjne w zakresie podatku VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX