Kmiecik Zbigniew R., Uruchomienie nadzwyczajnego postępowania administracyjnego ze względów prawnych

Artykuły
Opublikowano: ST 2009/7-8/125-132
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uruchomienie nadzwyczajnego postępowania administracyjnego ze względów prawnych

Wzruszenie z przyczyn prawnych ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiają instytucje wznowienia postępowania administracyjnego i stwierdzenia nieważności decyzji. Przepisy normujące zagadnienie uruchomienia postępowania wznowieniowego i postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nie tworzą spójnej regulacji, zawierając w sobie istotne sprzeczności i nieścisłości. Autor wskazuje te uchybienia i formułuje propozycje ich usunięcia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX