Pytel Artur, Urlop bezpłatny radnego w świetle art. 24b ustawy o samorządzie gminnym

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/1-2/115-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

Urlop bezpłatny radnego w świetle art. 24b ustawy o samorządzie gminnym

W artykule autor charakteryzuje problematykę urlopu bezpłatnego radnego w świetle art. 24b ustawy o samorządzie gminnym oraz wyjaśnia, dlaczego krytyka tego przepisu prawa, jako zbyt daleko idącego, nie wydaje się słuszna. W tym celu autor odwołuje się do racji, które legły u podstaw przedmiotowej regulacji prawnej, tzn. potrzeby zagwarantowania bezstronności radnego i wyeliminowania niebezpieczeństwa korupcji. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in.: termin na złożenie wniosku o urlop bezpłatny; długość okresu, na jaki zostaje udzielony urlop bezpłatny; przedłużenie urlopu bezpłatnego; wypowiedzenie stosunku pracy radnemu przebywającemu na urlopie bezpłatnym; umowa o pracę na czas zastępstwa; skrócenie urlopu bezpłatnego; wykonywanie przez radnego funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji oraz uzyskanie mandatu wskutek wyborów uzupełniających.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX