Kruczalak-Jankowska Joanna, Witosz Aleksander Jerzy, Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - uwagi wybrane

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/10/76-94
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - uwagi wybrane

Słowa kluczowe: upadłość, restrukturyzacja, niewypłacalność, COVID-19, pandemia

1.Uwagi wprowadzające

Rozwijająca się pandemia koronawirusa COVID-19 przyniosła nieoczekiwane problemy związane z utratą płynności przedsiębiorstw. Natychmiast pojawiły się pytania o środki prawne, które mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców w tak nadzwyczajnej sytuacji. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła wzorem rozwiązań niemieckich zawieszenie obowiązku wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości . Kończące się jednak wsparcie ze środków publicznych przy utrzymującym się ryzyku braku możliwości powrotu do charakteru działalności sprzed pandemii powoduje wzrost liczby wszczynanych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych . Nie zmienia to jednak faktu, że w wielu przedsiębiorstwach stale pojawiać się będzie konieczność reorganizacji ich działalności. Do instrumentów propagowanych w dobie pandemii należą regulacje Prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX