Uproszczenia w postępowaniu administracyjnym z perspektywy 60-lecia kodeksu postępowania administracyjnego - OpenLEX

Piątek Wojciech, Uproszczenia w postępowaniu administracyjnym z perspektywy 60-lecia kodeksu postępowania administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: GSP 2020/2/95-112
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uproszczenia w postępowaniu administracyjnym z perspektywy 60-lecia kodeksu postępowania administracyjnego

Dążenie do uproszczenia i przyspieszenia postępowania administracyjnego towarzyszy refleksji nad jego przebiegiem od ponad sześćdziesięciu lat . Temat ten jest współcześnie podejmowany coraz częściej z uwagi na intensyfikację obrotu prawnego oraz rosnącą świadomość prawną społeczeństwa . Jednym z ostatnich tego wyrazów jest dodanie w 2017 r. do kodeksu postępowania administracyjnego nowego rozdziału 14, ulokowanego w dziale II, zatytułowanego „Postępowanie uproszczone" .

W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wyjaśniono, że nowy tryb „pozwoli na poprawienie sprawności i szybkości działania organów administracji publicznej w określonych kategoriach spraw" . Cel ten po dzień dzisiejszy nie został zrealizowany z tego względu, że nie ustanowiono przepisów szczególnych, które przewidywałyby zastosowanie nowej regulacji, co jest warunkiem wynikającym z art. 163b § 1 k.p.a. Pozostaje ona niestety materią martwą.

Bierność ustawodawcy nie stanowi usprawiedliwienia dla rezygnacji z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX