Kozłowski Krzysztof, Uprawnienie Prezydenta RP do wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/4/89-104
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uprawnienie Prezydenta RP do wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Słowa kluczowe: obywatelstwo, nabycie obywatelstwa, zrzeczenie się obywatelstwa, Prezydent RP, prerogatywa

1.Wprowadzenie

Polski porządek konstytucyjny bardzo silnie akcentuje obowiązywanie instytucji obywatelstwa. Przejawy takiego stanu rzeczy są widoczne zarówno w preambule, jak również w dalszych postanowieniach ustawy zasadniczej . Ta ostatnia, realizując przede wszystkim funkcję gwarancyjną, przewiduje, że raz uzyskanego obywatelstwa jednostka nie może być przez nikogo pozbawiona, natomiast może się go w sposób autonomiczny zrzec. Ta regulacja, przewidziana w art. 34 ust. 2Konstytucji RP, zdawałaby się nie budzić wątpliwości, gdyby nie fakt, że w dalszych postanowieniach przewidziano dla prezydenta prawo do wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Powstaje tym samym ciekawe zagadnienie badawcze dotyczące relacji pomiędzy oboma przepisami. Odpowiedź na nie w warunkach skromnego treściowo opracowania zapewne nie jest możliwa, niemniej jednak już samo zaznaczenie problemu oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX