Sierocka Iwona, Uprawnienia nauczycieli akademickich w wieku emerytalnym w konstytucji dla nauki

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/6/142-152
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uprawnienia nauczycieli akademickich w wieku emerytalnym w konstytucji dla nauki

1. Wprowadzenie. W przepisach prawa pracy ustawodawca niejednokrotnie odwołuje się do kryterium wieku. Przykładowo, czyni to, definiując pojęcie pracownika, określając szczególne uprawnienia pracowników młodocianych oraz w wieku przedemerytalnym . Przesłanka wieku szczególnie istotną rolę odgrywa w uregulowaniach ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: p.s.w.n.). Zgodnie z przepisami tzw. konstytucji dla nauki wiek nauczyciela akademickiego decyduje o prawie: członkostwa w radzie uczelni (art. 20 ust. 1 pkt 7) oraz w senacie (art. 29 ust. 4), pełnienia funkcji rektora (art. 24 ust. 1 i 8), korzystania z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (art. 131 ust. 1). Wiek osoby ma także znaczenie przy obsadzie stanowisk poza uczelnią wyższą. Chodzi o zasiadanie w Radzie Doskonałości Naukowej (art. 233 ust. 1 pkt 5), Polskiej Akademii Akredytacyjnej (art. 251 ust. 5 pkt 3), Komisji Ewaluacji Nauki (art. 272 ust. 1 pkt 5) oraz Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX