Plebański Jakub, Umowy bezpośredniej sprzedaży energii odnawialnej typu PPA jako alternatywa dla systemów wsparcia wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/1/111-126
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umowy bezpośredniej sprzedaży energii odnawialnej typu PPA jako alternatywa dla systemów wsparcia wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Wstęp. Głównym celem publikacji jest analiza otoczenia regulacyjnego dotyczącego umów bezpośredniej sprzedaży energii odnawialnej typu PPA (power purchase agreements) w świetle implementacji dyrektywy 2018/2001 , a także w związku z upowszechnianiem się tych kontraktów w międzynarodowym obrocie gospodarczym. W artykule podjęty został również temat atrakcyjności umów typu PPA na tle funkcjonujących obecnie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii w kontekście osiągnięcia celów polityki energetycznej.

Liczba zawieranych umów PPA na terenie Unii Europejskiej gwałtownie wzrasta. Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej wolumen energii odnawialnej zakontraktowanej w ramach umów PPA za 2018 r. wyniósł 2,3 GW. Z kolei według danych udostępnionych przez BloombergNEF w 2020 r. wyniósł on już 25,1 GW, a w 2021 r. 31 GW . Zdaniem KE zdecydowana większość kontraktów obejmuje energię generowaną przez instalacje wiatrowe na lądzie. Jednakże w 2019 r. zauważalny był wzrost udziału instalacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX