Goździaszek Łukasz, Umowa spółki z o.o. zawierana przy wykorzystaniu wzorca i postać wniosku o wpis do rejestru

Artykuły
Opublikowano: PPH 2012/8/36-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umowa spółki z o.o. zawierana przy wykorzystaniu wzorca i postać wniosku o wpis do rejestru

Brak wymogu formy aktu notarialnego umowy spółki z o.o. zawieranej na podstawie wzorca umowy powiązano z koniecznością wykorzystania systemu teleinformatycznego administrowanego przez Ministra Sprawiedliwości. W doktrynie nierzadko umowy zawierane przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej określa się mianem „umów elektronicznych”. Pojęcie to można zatem zasadnie obecnie powołać w kontekście spółki. Z elektroniczną postacią umowy spółki związane jest wnoszenie drogą elektroniczną wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako KRS).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX