Ciesielski Jarosław, Umowa spółki komandytowej, w której wykonywany jest zawód adwokata

Artykuły
Opublikowano: PPH 2016/11/27-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umowa spółki komandytowej, w której wykonywany jest zawód adwokata

Obserwowany na rynku usług prawnych stały wzrost liczby profesjonalnych pełnomocników skutkuje wzrostem liczby podmiotów, w których dochodzi do kolegialnego wykonywania profesji prawniczych. W przypadku zawodu adwokata, względem którego przepisy korporacyjne nie przewidują możliwości podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, szczególną rolę odgrywają formy spółek osobowych prawa handlowego – w tym atrakcyjna pod względem uregulowań podatkowych spółka komandytowa. Utworzenie jej wymaga spełnienia nie tylko wymogów kodeksu spółek handlowych , lecz również uwzględnienia regulacji wiążących członków palestry – przepisów ustawy prawo o adwokaturze oraz uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej (dalej jako NRA) z 12.09.2009 r. – regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX