Umowa o pracę zawarta na okres kadencji a mandat członka zarządu spółki akcyjnej - OpenLEX

Grygutis Jakub, Grześków Mateusz, Umowa o pracę zawarta na okres kadencji a mandat członka zarządu spółki akcyjnej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/7/36-43
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Umowa o pracę zawarta na okres kadencji a mandat członka zarządu spółki akcyjnej

W praktyce obrotu stosunkowo często zawierane są umowy o pracę z członkami zarządu spółek akcyjnych, które regulują zakres ich obowiązków oraz przywilejów pracowniczych. Mając na uwadze, że funkcja ta ma charakter kadencyjny, okres jej wykonywania zasadniczo jest z góry określony. Z uwagi jednak na problematykę związaną z niejasną relacją pomiędzy pojęciem kadencji a mandatu określenie krańcowej daty wykonywania tej funkcji powoduje rozliczne trudności. Nie powinno zatem dziwić, że kwestia ta była przedmiotem wielu wypowiedzi ze strony doktryny oraz judykatury. W rzeczywistości, członkowie zarządu powszechnie sprawują swoje funkcje, pomimo upływu okresu kadencji, na który zostali powołani. Z tych przyczyn wskazane jest podjęcie się analizy w zakresie, czy umowa o pracę zawarta na okres kadencji wygasa wraz z upływem kadencji, czy też dopiero z wygaśnięciem mandatu, a także nad pobocznymi problemami z tym związanymi. W niniejszym artykule prezentowane jest stanowisko, że w tym wypadku to pojęcie mandatu, a nie kadencji wyznacza okres, na jaki ta umowa o pracę została faktycznie zawarta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX