Umowa o korzystanie z gruntu na cele farmy wiatrowej jako umowa dzierżawy - OpenLEX

Pelc Weronika, Umowa o korzystanie z gruntu na cele farmy wiatrowej jako umowa dzierżawy

Artykuły
Opublikowano: FK 2010/5/50-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umowa o korzystanie z gruntu na cele farmy wiatrowej jako umowa dzierżawy

Wraz z rozwojem nowych technologii energia, w tym energia wiatru, staje się dobrem o konkretnej wartości ekonomicznej. Energia wiatru może być traktowana w sensie cywilnoprawnym jako pożytek nieruchomości. Dokładna analiza przepisów kodeksu cywilnego, regulujących kwestię pożytków, prowadzi do wniosku, że pożytkiem może być także przedmiot niematerialny, taki jak właśnie energia. Umowy dotyczące oddania nieruchomości do korzystania w celu wybudowania farmy wiatrowej mogą być klasyfikowane jako umowy dzierżawy, przewidujące zarówno korzystanie z nieruchomości, jak i pobieranie pożytków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX