Umowa o infrastrukturę jako usługę a umowa o świadczenie usług - OpenLEX

Żok Krzysztof, Umowa o infrastrukturę jako usługę a umowa o świadczenie usług

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/7/82-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umowa o infrastrukturę jako usługę a umowa o świadczenie usług

1. Wstęp*. Umowa o infrastrukturę jako usługę (Infrastructure as a Service, IaaS) stanowi jeden z trzech podstawowych kontraktów w zakresie przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) . Charakter prawny tej umowy nie był dotychczas przedmiotem analizy w literaturze polskiej, co wynika zapewne z większej popularności umowy o program komputerowy jako usługę (Software as a Service, SaaS) i umowy o platformę jako usługę (Platform as a Service, PaaS). Niemniej trzeba zaznaczyć, że wymieniony kontrakt uważa się niekiedy za najbardziej charakterystyczny dla technologii chmur obliczeniowych i zarazem wyraźnie odróżniający się od „tradycyjnych” umów dotyczących infrastruktury informatycznej . Warto zatem zastanowić się nad jego kwalifikacją – tym bardziej, jeśli uwzględni się akcentowane zarówno przez Komisję Europejską , jak i przez przedstawicieli literatury duże znaczenie gospodarcze chmur obliczeniowych. W uwagach tych wskazuje się jednak również na niedostatki regulacji umów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX