Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2019/2/80-112
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umowa celofanowa w praktyce gospodarczej obrotu grami komputerowymi

Słowa kluczowe: prawo własności intelektualnej, dystrybucja elektroniczna, umowa celofanowa, gry komputerowe, umowa licencyjna

1.Zakres omawianego problemu

W ostatnim ćwierćwieczu dokonała się rewolucja w metodach dystrybucji oraz rozpowszechniania gier komputerowych. Pomimo dynamizmu zmian na omawianym rynku, których jesteśmy świadkami, zjawisko nowoczesnych sposobów obrotu egzemplarzami utworów multimedialnych nie zostało dotychczas szczegółowo omówione w doktrynie. Prawo cywilne stoi przed nowym wyzwaniem, które może doprowadzić do zmian obowiązujących przepisów, a dotychczas konserwatywne polskie orzecznictwo skłoni do modyfikacji wykładni niektórych instytucji prawnych stosowanych w obrocie elektronicznym.

Zakres praw użytkownika końcowego gier komputerowych nie sprowadza się aktualnie do jednego, wspólnego wszystkim umowom, wzorca. Nowe rozwiązania technologiczne oraz możliwość uzyskiwania dodatkowych świadczeń od konsumentów skłaniają twórców do zmiany warunków korzystania z dóbr cyfrowych poprzez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?