Artykuły
Opublikowano: PS 2019/10/87-103
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umorzenie postępowania odwoławczego w polskim procesie karnym

Słowa kluczowe: postępowanie odwoławcze, umorzenie postępowania karnego, umorzenie postępowania odwoławczego, kontrola odwoławcza, negatywne przesłanki procesowe

1.Wstęp

Umorzenie postępowania odwoławczego wydaje się koncepcją, która nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach procedury karnej. Przewidziane w Kodeksie postępowania karnego przepisy z jednej strony przewidują możliwość umorzenia postępowania karnego, z drugiej natomiast dają sądowi odwoławczemu możliwość rozstrzygania o bycie samego postępowania odwoławczego poprzez instytucję pozostawienia środka odwoławczego bez rozpoznania. Niniejszy tekst podejmuje próbę analizy tego zagadnienia, które dotychczas nie było przedmiotem badań przedstawicieli doktryny procesu karnego. Także, co do zasady, brak jest szerszych rozważań w orzecznictwie sądowym na ten temat. Wyjątkowo w judykaturze pojawiały się orzeczenia, które dopuszczają możliwość umorzenia postępowania odwoławczego – pierwsze orzeczenia, które udało się znaleźć podczas...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?