Umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. a wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego z przyczyny określonej w... - OpenLEX

Markiewicz Krystian, Umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. a wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego z przyczyny określonej w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Artykuły
Opublikowano: PPC 2012/2/312-318
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. a wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego z przyczyny określonej w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

I. Skutkiem niewykonania przez powoda zarządzeń zmierzających do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej kontynuowanie postępowania jest jego zawieszenie. Co prawda art. 177 § 1 in principio k.p.c. stanowi, że sąd może zawiesić postępowanie, ale w wielu przypadkach sąd będzie zobligowany do wydania takiego postanowienia. Kodeks postępowania cywilnego wymienia niektóre z takich przyczyn, np. niewskazanie przez powoda adresu pozwanego. Ustawodawca pozostawia ten katalog otwarty, generalnie wskazując, że chodzi tu o takie zarządzenia, których niewykonanie powoduje, że nie można nadać sprawie dalszego biegu (art. 177 § 1 pkt 6 in fine k.p.c.) . Zgodnie przyjmuje się, że zawieszenie na tej podstawie może być spowodowane tym, że po nadaniu sprawie biegu przez przewodniczącego okaże się, że pozew nie spełniał wymogów formalnych (art. 187 k.p.c. i art. 126 k.p.c.) . W praktyce na porządku dziennym są przypadki, gdy powód co prawda podejmuje aktywność przez złożenie wniosku o podjęcie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX