Kamiński Ireneusz Cezary, Umiędzynarodowienie badań prawniczych w programach badawczych NCN

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/7/67-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umiędzynarodowienie badań prawniczych w programach badawczych NCN

1. Nierzadko można usłyszeć opinię, że nie istnieje nauka krajowa, tylko międzynarodowa (światowa). Co do zasady, jest ona słuszna. Aktywność naukowa, poddana niezależnie od geograficznej lokalizacji badacza lub ośrodka naukowego takim samym rygorom poznawczym i wymaganiom metodologicznym, zmierza do powiększania wiedzy jako wartości samej w sobie, a nie wiedzy krajowej czy też narodowej. Liczy się więc międzynarodowa obecność i rozpoznawalność badaczy i ośrodków. Należy jednak pamiętać, że o ile obszar nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz nauk o życiu (NZ) odnosi się do przedmiotu, który nie ma „krajowych właściwości”, o tyle w przypadku nauk społecznych i humanistycznych (HS), zwłaszcza tych ostatnich, jest inaczej, gdyż zajmują się wytworami konkretnej kultury.

Prawo tworzone w określonym państwie, nawet jeśli jest dzisiaj poddane coraz intensywniejszemu oddziaływaniu prawa międzynarodowego, stanowi wytwór aktywności krajowego prawodawcy i funkcjonuje dzięki stosowaniu go przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX