Ulga prorodzinna jako jeden z instrumentów polityki prorodzinnej państwa - OpenLEX

Janicki Tomasz, Ulga prorodzinna jako jeden z instrumentów polityki prorodzinnej państwa

Artykuły
Opublikowano: PP 2015/12/8-9
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ulga prorodzinna jako jeden z instrumentów polityki prorodzinnej państwa

Problem tzw. kryzysu demograficznego jest niewątpliwie problemem nie tylko Polski, ale i całego świata. Spadająca liczba urodzeń wobec wydłużającego się okresu życia ludzi, co powoduje wzrost liczby osób niezatrudnionych, niewątpliwie wywiera negatywny wpływ na gospodarkę. W publicznych wystąpieniach podkreśla się, że urodzenie dziecka to bardzo poważna decyzja w kontekście finansowym, a brak perspektyw na pewną pracę, niskie zarobki, a także wysokie koszty utrzymania sprawiają, iż młodzi ludzie niechętnie decydują się na powiększanie rodziny. Efektem takiej sytuacji jest wprowadzanie coraz to nowych rozwiązań nakierowanych na wsparcie rodziców w wychowywaniu i utrzymaniu dzieci. Na gruncie prawa podatkowego przykładem takich działań jest wprowadzona w 2007 r. do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., tzw. ulga prorodzinna, będąca faktycznie prawem podatnika do odliczenia obliczonej zgodnie z przepisami kwoty na każde...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX