Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia, Ulga dla pracujących seniorów

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/11/11-13
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Ulga dla pracujących seniorów

Wprowadzone ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw , określoną jako Polski Ład, zmiany w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych niewątpliwie były ukierunkowane na wprowadzenie nowych preferencji podatkowych dla podatników. Wiązało się to m.in. z wprowadzeniem wielu ulg podatkowych. Jedna z nich została skierowana do szczególnie szerokiej grupy podatników – osób świadczących pracę pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Ulga ta co do zasady polega na zwolnieniu od podatku przychodów uzyskanych z pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub stosunku pracy nakładczej, przychodów z umów zlecenia oraz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatkowym warunkiem jest w tym przypadku kryterium wieku i czas otrzymania przychodu, a więc musi to nastąpić po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX