Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/5/76-83
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ujawnianie danych o wynagrodzeniu nauczycieli w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Słowa kluczowe: dostęp do informacji publicznej, prawo do prywatności, prawa polityczne, nauczyciele, wynagrodzenie

Ustawa o dostępie do informacji publicznej została uchwalona jako wykonanie dyspozycji art. 61 ust. 4 Konstytucji RP . Wskazany przepis Konstytucji RP określa, że tryb udzielania informacji publicznej, a zatem realizacji konstytucyjnego, statuowanego w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP prawa do otrzymywania informacji publicznej, określa ustawa. Prawo do informacji publicznej jest bowiem prawem politycznym, którego celem jest umocnienie funkcjonowania demokracji jako ustroju, w którym obywatele realnie i faktycznie, a nie tylko formalnie uczestniczą w sprawowaniu władzy. Zgodnie bowiem z art. 61 ust. 1Konstytucji RP obywatel został wyposażony w prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?