Ugody i dokumenty urzędowe jako podstawa egzekucji w świetle rozporządzenia nr 805/2004 - OpenLEX

Pisuliński Jerzy, Ugody i dokumenty urzędowe jako podstawa egzekucji w świetle rozporządzenia nr 805/2004

Artykuły
Opublikowano: EPS 2007/4/4-14
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ugody i dokumenty urzędowe jako podstawa egzekucji w świetle rozporządzenia nr 805/2004

Rozporządzenie nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.04.2004 r. w sprawie utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (dalej jako rozporządzenie o ETE) pozwala nadawać ugodom i dokumentom urzędowym zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, a tym samym prowadzić na ich podstawie egzekucję we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii). W niniejszym artykule zostaną omówione przesłanki nadania takiego zaświadczenia ugodom i dokumentom urzędowym wystawianym w Polsce w świetle przepisów rozporządzenia o ETE, omówione zostaną również wybrane problemy związane z wszczęciem w Polsce postępowania egzekucyjnego na podstawie takich ugód i dokumentów urzędowych wystawionych za granicą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX