Sławicki Piotr, Ugoda w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów - ujęcie teoretyczne

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/2/32-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ugoda w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów - ujęcie teoretyczne

Przedmiotem artykułu jest ujęcie teoretyczne ugody w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Artykuł obejmuje trzy części. Pierwsza dotyczy charakteru postępowania przed organami regulacyjnymi, następna ma na celu przedstawienie dopuszczalności zawarcia ugody w toku sprawy wszczętej na skutek odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów, ostatnia część dotyczy oceny charakteru prawnego przedmiotowej ugody.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX