Zaremba Marzena, Udzielenie spółce osobowej pożyczki przez wspólnika - skutki na gruncie podatków dochodowych

Artykuły
Opublikowano: PP 2012/9/23-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udzielenie spółce osobowej pożyczki przez wspólnika - skutki na gruncie podatków dochodowych

Z udzieleniem spółce osobowej przez wspólnika pożyczki wiąże się szereg wątpliwości odnośnie do skutków, jakie zdarzenie to wywołuje na gruncie podatków dochodowych. W artykule analizie poddano zarówno przypadek, gdy spółka otrzymała pożyczkę oprocentowaną, jak i przypadek udzielenia spółce pożyczki nieoprocentowanej. Autorka odnosi się w szczególności do dominującego w orzecznictwie stanowiska kwestionującego możliwość zaliczenia odsetek zapłaconych przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika-pożyczkodawcę. Zwraca również uwagę na okoliczności, które należy uwzględnić przy dokonywaniu oceny, czy skutkiem udzielenia spółce nieoprocentowanej pożyczki jest osiągnięcie przez poszczególnych wspólników przychodu w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX