Lewandowicz-Machnikowska Monika, Udzielanie zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej - wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: ST 2009/1-2/127-134
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udzielanie zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej - wybrane zagadnienia

Artykuł jest poświęcony charakterystyce zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej. Pokazuje, jak zróżnicowaną kategorię stanowi ta grupa świadczeń. Autorka analizuje warunki, od których uzależnione jest uzyskanie różnych rodzajów zasiłków oraz wpływ poszczególnych regulacji na ich dostępność dla ubiegających się o wsparcie. W tekście wskazano także instrumenty przyczyniające się do realizacji celu ustawy o pomocy społecznej, w tym właściwe adresowanie świadczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX