Udział stron postępowania przygotowawczego w czynnościach powtarzalnych - OpenLEX

Baj Agnieszka, Udział stron postępowania przygotowawczego w czynnościach powtarzalnych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/2/115-137
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udział stron postępowania przygotowawczego w czynnościach powtarzalnych

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza instytucji udziału podejrzanego i pokrzywdzonego w czynnościach dowodowych na etapie postępowania przygotowawczego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki czynności powtarzalnych. Autorka wyróżniła udział stron w czynnościach dowodowych przeprowadzanych w trybie art. 315 k.p.k., art. 317 k.p.k., art. 318 k.p.k., art. 184 k.p.k., art. 185a k.p.k., art. 185b k.p.k. oraz 185c k.p.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX