Wybrańczyk Daniela, Udział Rzecznika Praw Dziecka i prokuratora w postępowaniu o rozwód rodziców małoletniego dziecka

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/12/153-165
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udział Rzecznika Praw Dziecka i prokuratora w postępowaniu o rozwód rodziców małoletniego dziecka

Streszczenie

Jedną z podstawowych zasad prawa rodzinnego jest zasada ochrony dobra dziecka. Przejawem realizacji tej zasady jest m.in. możliwość udziału w sprawie o rozwód Rzecznika Praw Dziecka (dalej RPD) i prokuratora.

W artykule przedstawiono pojęcie dobra dziecka oraz podstawy prawne i faktyczne udziału RPD oraz prokuratora w postępowaniu o rozwód rodziców małoletniego. Celem artykułu jest także określenie roli RPD i prokuratora w tym postępowaniu oraz wskazanie kryteriów wyznaczających kierunek ich działania.

W artykule wyrażono aprobatę dla propozycji nowelizacji art. 59 k.p.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX