Udział prokuratora w rozprawie i posiedzeniu zdalnym - OpenLEX

Brzezowski Łukasz, Udział prokuratora w rozprawie i posiedzeniu zdalnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/3/33-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udział prokuratora w rozprawie i posiedzeniu zdalnym

Streszczenie

Artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytanie badawcze o ocenę nowelizacji przepisu art. 374 k.p.k. w zakresie dotyczącym zdalnego udziału prokuratora w rozprawie głównej postępowania karnego. W celu odpowiedzi na główne pytanie badawcze, należy odpowiedzieć na pytania szczegółowe. W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy w ogóle zdalny udział prokuratora nie stoi w sprzeczności z naczelną zasadą procesową – zasadą bezpośredniości. Kolejną częścią artykułu będzie formalno-dogmatyczna analiza przepisów pozwalających na zdalny udział prokuratora w postępowaniu karnym, pod kątem spójności z pozostałymi przepisami Kodeksu postępowania karnego. Ostatnim istotnym pytaniem z punktu widzenia oceny regulacji jest, czy stworzona normatywna konstrukcja może zrealizować wskazane przez projektodawcę cele.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX