Orzechowska Adriana, Udział pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym wszczętym z oskarżenia publicznego

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/4/53-67
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udział pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym wszczętym z oskarżenia publicznego

Słowa kluczowe: pokrzywdzony, quasi-strona, proces karny, rozprawa główna, rozprawa apelacyjna, posiedzenie, Kodeks postępowania karnego, zawiadomienie pokrzywdzonego, uprawnienie, udział

Wieloletnia modyfikacja uprawnień pokrzywdzonego w polskim procesie karnym, na skutek licznych sugestii przedstawicieli nauki, jak też w wyniku konieczności implementacji standardów europejskich, przekształca go z „postaci zapomnianej” w podmiot wyposażony w gwarancje procesowe, mające umożliwić mu realizację jego prawnie chronionych interesów w postępowaniu .

Troska współczesnego krajowego ustawodawcy o tego uczestnika postępowania, nawiązuje także do historii polskiego prawa karnego procesowego. Wystarczy wspomnieć, że już w Kodeksie postępowania karnego z 19.03.1928 r. , w którym doszło do zdefiniowania pokrzywdzonego, przyznane mu zostały uprawnienia strony zarówno w „śledztwie”, jak i „przy rozprawie” – między innymi na wypadek, gdyby „prokurator mylnie dopatrywał się braku istoty czynu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX