Mierzejewski Zbigniew, Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych we Francji

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/3/89-103
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych we Francji

Streszczenie

W związku z dyskusją dotyczącą wprowadzenia w Polsce instytucji sędziego pokoju, a także udziałem obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, zasadne wydaje się przedstawienie doświadczeń wynikających z funkcjonowania podobnych instytucji w innych państwach europejskich o podobnej kulturze prawnej, opartej na systemie kontynentalnym. Artykuł przedstawia regulacje prawne i doświadczenia praktyczne związane z funkcjonowaniem instytucji zbliżonej do sędziów pokoju, nazywanej sądami bliskimi obywatelowi (juridiction de proximité), a także z funkcjonowaniem sądów przysięgłych we francuskim postępowaniu karnym. Opracowanie uwzględnia ostatnie zmiany dotyczące sądów przysięgłych, które zaczęły obowiązywać od 1 września 2019 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX