Ninard Grzegorz, Udział klasyfikatora w procedurze gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/3/66-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udział klasyfikatora w procedurze gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Po długim oczekiwaniu 12.09.2012 r. ukazało się rozporządzenie wydane na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Rozporządzenie to – mimo istniejących wątpliwości co do statusu prawnego instytucji klasyfikatora wprowadzonej rozporządzeniem z 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów – postanowiło utrzymać tę instytucję. Niestety – jak podkreśla autor – brak jednoczesnej nowelizacji samej ustawy i wprowadzenia przepisu rangi ustawowego stanowiącego podstawę normatywną dla jej funkcjonowania nie tylko nie polepsza jakości przepisów dotyczących tej klasyfikacji, ale i podaje w wątpliwość konstytucyjność przyjętego rozwiązania. Natomiast liczba wątpliwości interpretacyjnych związanych z tą instytucją wcale nie uległa zmniejszeniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX