Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/2/40-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udostępnienie informacji publicznej w drodze wyłożenia lub wywieszenia oraz za pomocą urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacją

1.Uwagi wstępne

Kwestie związane z dostępem do informacji publicznej budzą ciągłe i niesłabnące zainteresowanie opinii publicznej oraz doktryny prawa, zwłaszcza prawa administracyjnego. Pośród zagadnień o najdonioślejszym znaczeniu dla tej problematyki ważne miejsce zajmuje kwestia trybów dostępu do informacji, w tym przede wszystkim trybów wskazanych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej . Przepisy tej ustawy przewidują pięć ścieżek dostępu do informacji publicznej: ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej; umieszczanie informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych; udostępnienie na wniosek (ustny bądź pisemny); wstęp na posiedzenia określonych organów i udostępnienie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia; udostępnienie informacji w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych oraz za pomocą urządzenia umożliwiającego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?