Rogalski Maciej, Udostępnianie danych telekomunikacyjnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/7-8/27-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udostępnianie danych telekomunikacyjnych

Słowa kluczowe: dane telekomunikacyjne, tajemnica komunikowania się, przetwarzanie danych telekomunikacyjnych

Przepisy ustawy – Prawo telekomunikacyjne regulują gromadzenie i udostępnianie tzw. danych telekomunikacyjnych. Pojęcie danych telekomunikacyjnych nie jest zdefiniowane w art. 2 p.t., który zawiera definicje pojęć używanych w Prawie telekomunikacyjnym. W sposób pośredni do danych telekomunikacyjnych odnoszą się natomiast art. 180a i 180c p.t. Przepis art. 180a ust. 1 p.t. stanowi, że operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych są obowiązani na własny koszt: 1) zatrzymywać i przechowywać dane, o których mowa w art. 180cp.t., generowane w sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX