Artykuły
Opublikowano: ST 2014/10/60-69
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udostępnianie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną straży gminnej

Badając zagadnienia praktyczne z zakresu ustawy – Prawo telekomunikacyjne, autor zwraca uwagę na niejednolitość orzecznictwa w odniesieniu do możliwości udostępnienia danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną straży gminnej. Wobec tak skonstruowanego problemu dokonuje omówienia regulacji prawnych z obszaru zasady wolności komunikowania się oraz tajemnicy telekomunikacyjnej. Szczególną uwagę zwraca na rozbieżną linię orzeczniczą sądów administracyjnych oraz analizę porównawczą przepisów krajowych z normami unijnymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?