Artykuły
Opublikowano: PPC 2019/3/285-319
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uczestnicy postępowania rejestrowego

Słowa kluczowe: legitymacja procesowa, zdolność sądowa, zdolność procesowa, postępowanie rejestrowe

1.Wprowadzenie

Problematyka uczestników postępowania rejestrowego była do tej pory podejmowana w niezbędnym zakresie przede wszystkim w opracowaniach monograficznych na temat postępowania rejestrowego , podręcznikach tego postępowania , podręcznikach postępowania nieprocesowego oraz komentarzach do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego , . Z kolei problematykę uczestników postępowania nieprocesowego podejmowano w szerszym zakresie w monografiach poświęconych poszczególnym rodzajom postępowania nieprocesowego , a także w artykułach dotyczących uczestników postępowania nieprocesowego . Natomiast wieloaspektową analizę zagadnienia uczestników postępowania nieprocesowego podjął ostatnio Piotr Rylski w swojej pracy habilitacyjnej , obejmując jej zakresem również uczestników postępowania rejestrowego. Problematyka wyłącznie samych uczestników postępowania rejestrowego nie doczekała się jednak do tej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację