Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego w postępowaniu dotyczącym przyjęcia osoby do tego szpitala bez jej zgody - OpenLEX

Rylski Piotr, Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego w postępowaniu dotyczącym przyjęcia osoby do tego szpitala bez jej zgody

Artykuły
Opublikowano: PPC 2015/4/632-642
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego w postępowaniu dotyczącym przyjęcia osoby do tego szpitala bez jej zgody

I. Ustawa z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego reguluje postępowanie przed sądem opiekuńczym dotyczące przyjęcia do szpitala psychicznego osoby bez jej zgody. Postępowanie to jednak nie zostało w sposób całościowy uregulowane w tym akcie prawnym. Zgodnie z art. 42 u.o.z.p. w sprawach przed sądem opiekuńczym określonych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze zmianami wynikającymi z tejże ustawy. To specyficzne odesłanie sprawia, iż w doktrynie wskazuje się na liczne problemy praktyczne związane ze stosowaniem ustawy . Warto jednak zauważyć, że akurat zarówno kwestia zainicjowania postępowania o przyjęcie do szpitala bez zgody osoby, której postępowanie dotyczy, jak i kwestia uczestnictwa w nim została uregulowana w dość precyzyjny i szczegółowy sposób. Wedle tych przepisów kierownik szpitala psychiatrycznego ma obowiązek zawiadomić sąd opiekuńczy o przyjęciu do szpitala osoby, co do której zachodzą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX