Jasiakiewicz Tomasz, Uchylenie się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli o przyjęciu spadku a odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe

Artykuły
Opublikowano: PPH 2013/9/42-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uchylenie się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli o przyjęciu spadku a odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe

De lege lata wyklucza się możliwość ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy, który przyjął spadek wprost. Takie ograniczenie może nastąpić tylko na zasadach ogólnych (przepisy o błędzie – art. 1019 w zw. z art. 84 kodeksu cywilnego ). Ochrona spadkobierców w świetle obecnej regulacji wydaje się niewystarczająca. Autor opracowania stoi na stanowisku, że spadkobierca powinien mieć możliwość podjęcia decyzji o ograniczeniu swojej odpowiedzialności za długi spadkowe także po przyjęciu spadku. W tym celu należałoby dokonać zmiany obecnego modelu odpowiedzialności za długi spadkowe mając na względzie regulacje prawa niemieckiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX