Węgrzynowski Łukasz, Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej podjęta na podstawie art. 42-43 u.s.m. Część I.

Artykuły
Opublikowano: PS 2013/4/55-79
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej podjęta na podstawie art. 42-43 u.s.m. Część I.

I.Wstęp

W publikacji chciałbym omówić problematykę stosowania art. 42 i 43 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej jako u.s.m.). Moment wydaje się odpowiedni, gdyż przepisy te funkcjonują w porządku prawnym ponad 10 lat. Jest to wystarczająco długi okres, aby zostało wypracowane rozbudowane i stabilne orzecznictwo dotyczące stosowania konstrukcji ze wskazanych przepisów. To zaś daje miarodajną podstawę dla przeprowadzenia szczegółowej analizy dostrzeżonych problemów.

Omawiana problematyka jest interesująca z wielu względów. Pojawiają się tu ogólne zagadnienia prawaspółdzielczego, kwestie istotne z perspektywy prawa korporacyjnego jak charakter prawny uchwały i jej zaskarżenie, czy wreszcie problematyka prawna obrotu nieruchomościami lokalowymi. Bez narażania się na zarzut przesady można odnotować istotne oddziaływanie społeczne wskazanych przepisów, odnoszą się bowiem do sytuacji prawnej dużej liczby osób. Jednocześnie pojawiają się tu istotne problemy praktyczne,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX