Redakcja PiP, Uchwała nr 4/2023 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z 19.11.2023 r. w sprawie rekomendowanych zmian w procedurze ustalania urzędowego wykazu czasopism naukowych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/12/166-167
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uchwała nr 4/2023 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z 19.11.2023 r. w sprawie rekomendowanych zmian w procedurze ustalania urzędowego wykazu czasopism naukowych

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w pracach obecnej kadencji (2020-2023) często zajmował się problematyką ustalania wykazu czasopism naukowych. W dotychczasowych pracach (zob. w szczególności uchwały KNP PAN nr 10/2020 z dnia 17 listopada 2020 r., nr 1/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku i nr 3/2021 dnia 22 września 2021 r.) Komitet zwracał uwagę, że od lutego 2021 r. ministerialny wykaz czasopism naukowych ustalany jest z oczywistym naruszeniem obowiązujących przepisów. Przyjęta w wykazie punktacja wielu czasopism wynika w dużej mierze ze względów pozamerytorycznych i w efekcie wykaz nie odzwierciedla faktycznej jakości ujętych w nim czasopism. Ze względu na skalę naruszeń prawa wykazy ogłoszone od lutego 2021 r. powinny być jak najszybciej uchylone. Jednocześnie KNP PAN zwracał uwagę, że procedury przewidziane w rozporządzeniuMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX