Typy kryminalistycznej analizy informacji - OpenLEX

Wielki Rafał, Typy kryminalistycznej analizy informacji

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/1/28-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Typy kryminalistycznej analizy informacji

Streszczenie

Kryminalistyczna analiza informacji jest stosunkowo młodą, choć dynamicznie rozwijającą się dziedziną, wpływającą istotnie na proces wykrywczy oraz proces dowodzenia sądowego. Za najbardziej upowszechnioną na gruncie praktyki śledczej uznać można analizę kryminalną, jednak w literaturze wyróżnia się również analizę wywiadowczą oraz analizę dowodową, które nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji. Ponadto, dodatkowym problemem jest brak jednolitego aparatu pojęciowego związanego z kryminalistyczną analizą informacji. Celem tego artykułu jest zaznajomienie Czytelnika z istotą poszczególnych typów analizy informacji oraz wyjaśnienie najistotniejszych pojęć na podstawie współczesnego dorobku nauki. Dodatkowym celem jest próba zaproponowania typologii kryminalistycznej analizy informacji, która służyć może uporządkowaniu dotychczasowej wiedzy oraz poglądów świata akademickiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX